رویال پلاس

بازگشت پول ها به کیف ها

بخشی از مبلغ خرید، به حسا‌بتان برمی‌گردد.

 

با رویال پلاس، بر روی تمام محصولات، امکان دریافت هدیه نقدی دارید. در صورت خرید کالا، این هدیه نقدی بعد از تکمیل سفارش به کیف پول شما واریز می‌شود.

دریافت هدیه به چه صورت هست؟

 

شما میتوانید با کسب امتیاز به 2 روش، خرید محصول و ثبت نظر امتیاز کسب کنید..

کسب امتیاز
رویال پلاس

در حال حاضر هر امتیاز برابر با 250 تومان است..

شما میتوانید با خرید های بیشتر و کسب امتیازات بیشتر، مبلغ هدیه دریافتی خود را افزایش بدهید..

شما میتوانید با امتیازات کسب شده با همان ارزش تومانی، برای خرید های بعدیتون تخفیف بگیرید..